زمیه های کاری 01
زمینه های کاری 02
1 2

زمینه های کاری:

 • مدیریت بر پروژه‌های EPC فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسکادا و برق.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های مخابراتی بر پایه فیبر نوری و SDH.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های VHF.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های منابع تغذیه الکتریکی مبتنی بر سلول‌های خورشیدی (سولار)، رکتی فایر، شارژر، UPS و باتری.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های SCADA و سیستم‌های قطع سریع جریان (ESD).
 • طراحی و اجرای سیستم‌های تامین برق.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های Hot Line.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های نشت یاب (LDS).
 • طراحی و اجرای سیستم‌های PABX.
 • طراحی و اجرای سیستم‌های CCTV.
 • اجرای EPC پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ایجاد شبکه‌های LAN ، WAN ، دیسپچینگ، سلولار و ... .

بالا